pgr Ondersteboven

  • Twee groepen
  • Aandacht voor taal en spraak
  • Samenwerking met consultatiebureau en GGD
  • In De Klif

De ingang van peutergroep Ondersteboven zit aan de achterkant van voorzieningenhart De Klif. De tuin is uitdagend met een glijbaan en veel verstopplekken. De groepsruimte is ingericht met verschillende hoeken en aan de grote tafel kunnen ze knutselen, met toverzand spelen, een puzzel maken of lekker kletsen met elkaar. Puk is de pop die bij het taalprogramma Uk & Puk hoort. De kinderen spelen hier veel mee. De pedagogisch medewerker leest veel voor Op het dakterras kunnen de peuters lekker rennen en als ze vallen is dat niet erg, want er liggen zachte tegels.

Bij peutergroep Ondersteboven werken we volgens de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methodiek. We besteden veel aandacht aan de taal- en spraakontwikkeling. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de motorische ontwikkeling door uitdagend spelmateriaal te bieden.

Onze peutergroep is onderdeel van voorzieningenhart De Klif. Daar zijn ook basisschool De Oversteek, basisschool de Uitdaging, het consultatiebureau/GGD, de bibliotheek, jongerencentrum Tandem, De Lindenberg en diverse sportverenigingen te vinden. Je vindt hier ook buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf Ondersteboven.

Ben je op zoek naar een peutergroep waar jouw kind zich op een speelse manier optimaal kan voorbereiden op de basisschool? Kom dan eens kijken bij peutergroep Ondersteboven. We geven je graag een vrijblijvende rondleiding.