pgr Vossenburcht

  • Peutergoep voor 16 kinderen
  • Gezamenlijke visie met school
  • Samenwerking Brede School Hatert
  • Drie prachtige speelpleinen
  • Midden in de wijk

Deze peutergroep ging op 29 augustus 2016 van start. We hebben een licht en gezellig lokaal in basisschool Vossenburcht. Samen maken wij onderdeel uit van brede school Hatert. Er is een nauwe samenwerking met de kleutergroepen, zodat de peuters een goede start maken bij de basisschool en verzekerd zijn van een doorgaande leerlijn. Buitenspelen doen we graag. Op de drie schoolpleinen kunnen de peuters zich uitleven!