pgr Zonnewende VVE

  • Elke werkdag geopend
  • Onderdeel van Brede School De Zonnewende
  • Eén groep, maximaal veertien kinderen
  • Extra aandacht voor taal- en spraakontwikkeling

Peutergroep Zonnewende (voorheen peutergroep 't Sloepje) is onderdeel van Brede School De Zonnewende. We hebben een eigen groepsruimte in het gebouw en we delen de buitenruimte met de kleuters.

De peutergroep biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zodat we de peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool kunnen geven. Hierbij werken we met de VVE methode Uk & Puk. 
We stimuleren de totale ontwikkeling van kinderen waarbij taal een belangrijk onderdeel is.

De peutergroep werkt met ‘Kijk op kleintjes’. Dit  is een werkwijze in de gemeente Nijmegen om de begeleiding van kinderen van nul tot vier jaar (en hun ouders) te versterken. Hierbij maken we gebruik van de kennis en kunde van de zorgcoördinator die werkzaam is bij GGD Gelderland-Zuid.