tso De Aldenhove

  • Tarief 2016-2017
  • Op vaste dagen (met overeenkomst) € 2,07
  • Flexibel (met 10-strippenkaart) € 2,98

Wij bieden met KION Broodnodig veilige en verantwoorde tussenschoolse opvang op deze school. De kinderen kunnen bij ons ontspannen en energie opdoen voor de lessen in de middag.

Wij werken met enthousiaste overblijfkrachten en een coördinator. Daar kun je al je vragen aan stellen en extra opvangdagen mee afspreken. Wel zo geruststellend.