tso De Reuzepas

  • Tarief 2016-2017
  • Op vaste dagen (met overeenkomst) € 2,53
  • Flexibel (met 10-strippenkaart) € 3,28

Wij bieden met KION Broodnodig veilige en verantwoorde tussenschoolse opvang op deze school. De kinderen kunnen bij ons ontspannen en energie opdoen voor de lessen in de middag.

Wij werken met enthousiaste overblijfkrachten en jouw contactpersoon is Kim v.d. Louw. Je kunt haar al je vragen stellen en extra opvangdagen met haar afspreken. Wel zo geruststellend.

De coördinatie is in handen van clustermanager Erica Adolfs.