Meest gestelde vragen

Misschien wil je eerst kijken bij de vragen die andere ouders al aan ons stelden voordat je jouw vraag aan ons stelt. Wie weet staat het antwoord er al bij.


Inschrijving

Waarom hebben jullie mijn Burgerservicenummer (BSN) nodig?

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht ouders/verzorgers, die in aanmerking willen komen voor kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidies, naar het BSN te vragen, zowel van de ouder(s) als van het kind. De Belastingdienst koppelt deze gegevens aan hun eigen registratiesystemen om zodoende te kunnen controleren. Daarnaast heeft de gemeente deze gegevens nodig om de (kind)subsidie vast te stellen.

Mochten de velden voor het BSN niet zijn ingevuld op de overeenkomst dan vragen wij je om deze via het Ouderportaal in te vullen.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je kan je kind aanmelden via de button 'Inschrijven' aan de rechterkant van de website.

Voor de belastingdienst heb ik het LRK-nummer nodig van de opvanglocatie van mijn kind. Waar vind ik dit nummer?

Het LRK-nummer van jouw opvanglocatie vind je op de locatiepagina aan de rechterkant.

De LRK-nummers van de gastouders vind je op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Zoek via 'gastouderbureau KION' of de naam/adres van de gastouder. 

LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang. Tot 1 juli 2018 heette dit LRKP, dat stond voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.


Facturering

Wanneer ontvang ik de factuur?

De factuur van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peutergroep versturen we rond de tiende van elke maand. Bij een automatisch incasso innen we het factuurbedrag op de 26e van de maand. 

Bij gastouderopvang versturen we de factuur rond de derde werkdag van elke maand, volgend op de maand waarin de opvang plaatsvindt. De incasso vindt plaats op de 15e van elke maand.

Krijg ik elke maand een factuur?

Ja, je krijgt elke maand eenzelfde factuur.
De jaarkosten, op basis van de overeenkomst die je hebt afgesloten, delen we door twaalf. Dit betekent dat, als je een 8, 12, 40 of 48 weken overeenkomst hebt afgesloten, ook in de maand(en) waarop je kind niet komt en een vakantieperiode, een factuur van ons ontvangt.

We vragen je de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. 

Waarom staan op mijn overeenkomst en factuur voor de bso twee regels per dag?

Eén regel beschrijft de uren in de schoolweken en de andere regel de uren in de vakantieweken. Dit is alleen bij overeenkomsten voor buitenschoolse opvang voor 48 en 52 weken.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?

Voor het wijzigen van het IBAN vul je een nieuw sepa-formulier in. Deze staan op onze pagina Formulieren. Na downloaden graag printen, invullen en opsturen naar afdeling Klantrelaties, Postbus 66, 6500 AB Nijmegen of digitaal naar klantrelaties@kion.nl


Opvang

Mijn kind is later geboren dan op de verwachte geboortedatum. Mag ik de startdatum aanpassen?

Bij een latere bevallingsdatum mag je de startdatum maximaal twee weken verzetten. Als de startdatum om een andere reden (of langer dan een maand) wordt uitgesteld, plaatst de afdeling Klantrelaties het kind terug op de wachtlijst. Graag ontvangen wij één maand voor de vastgestelde startdatum een mail op klantrelaties@kion.nl.

Bij gastouderopvang kan de startdatum altijd verzet worden.

Wijzigen gastouderopvang. Hoe doe ik dat?

Om de opvang bij een gastouder te wijzigen gebruik je het wijzigingsformulier overeenkomst van opdracht.

Meer informatie in de categorie Opvang 0 tot 4 jaar / Gastouderopvang.

Wat is de opzegtermijn en hoe zeg ik de plaats van mijn kind op?

De opzegtermijn is een maand.
Je kunt de overeenkomst beëindigen door op de homepage, via de button 'wijziging doorgeven', de plaats op te zeggen.


Ouderportaal

Wanneer ontvang ik de inloggegevens voor het Ouderportaal?

Vier weken voor de start van de opvang krijg je de inloggegevens. De gebruikersnaam is het e-mailadres en het wachtwoord krijg je per e-mail toegestuurd.

Kan ik als ouder in het Ouderportaal de toestemmingen wijzigen?

Je kunt alleen bij de eerste keer aanmelden de toestemmingen wijzigen. Een wijziging van toestemming is dermate belangrijk dat je dit daarna alleen kan doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de groep. Zij kunnen de toestemming voor je aanpassen.

Ik ontvang nu van alle berichten en foto’s een e-mail en push-notificatie. Kan ik dit uitzetten?

Als je geen berichten per e-mail of per pushbericht wilt ontvangen dan kan je dit in het Ouderportaal uitzetten.

Ik kan niet kiezen uit het aanbod voor een eenmalige extra (incidentele) opvangdag. Bij wie kan ik terecht?

Als het gewenste dagdeel niet zichtbaar is, kan je het beste contact opnemen met de locatie. Zij zullen samen met je kijken wat de best mogelijke oplossing is.

Let op: Extra (incidentele) opvang aanvragen is alleen mogelijk bij kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Kan ik als ouder belangrijke kindnotities aanpassen?

Ouders kunnen geen kindnotities aanmaken of aanpassen. Je kunt wel lezen welke notities zijn vastgelegd. Een wijziging van een kindnotitie is dermate belangrijk dat je dit alleen kunt doorgeven aan een pedagogisch medewerker van de groep.

Ik wil een ruilaanvraag voor over vier maanden indienen. Hoezo lukt dit niet?

Ruilaanvragen of extra (incidentele) opvang kunnen in het Ouderportaal maximaal drie maanden van tevoren worden aangevraagd.

Kan ik mijn eigen NAW gegevens aanpassen?

Dit is mogelijk via de computer/laptop in het Ouderportaal. In de App is dit helaas (nog) niet mogelijk.

Ik wil mijn overeenkomst wijzigen, kan ik dit in het Ouderportaal aanvragen?

Voor een wijziging in de overeenkomst neem je contact op met afdeling Klantrelaties. Dit kan via de website door te klikken op 'wijziging doorgeven' of door te mailen naar klantrelaties@kion.nl.

Ik heb geen smartphone of tablet, kan ik nu geen gebruik maken van het Ouderportaal?

Het Ouderportaal is bereikbaar via de app én onze website. Je kunt dus ook op je computer inloggen via www.kion.ouderportaal.nl.

Ik heb een vraag over de ruilaanvraag die ik heb ingediend. Met wie moet ik dan contact opnemen?

Als je een vraag hebt over een ingediende aanvraag dan kun je contact opnemen met de locatie of de administratief ondersteuner bij de locatie.

Kan ik via het Ouderportaal mijn factuur inzien?

In het Ouderportaal ontvang je zowel de maandelijkse factuur als de jaaropgave.

Moeten mijn partner en ik samen één account delen?

Als jullie beiden bij ons geregistreerd staan als 'ouder' dan kunnen jullie beiden met een eigen inlognaam inloggen. Het e-mailadres dat in ons registratiesysteem staat is de gebruikersnaam.

Ik heb geen inloggegevens ontvangen. Hoe kan ik nu inloggen?

Ga naar www.kion.ouderportaal.nl en vul bij gebruikersnaam je e-mailadres in. Klik vervolgens op wachtwoord vergeten. Je ontvangt binnen tien minuten een tijdelijk wachtwoord waarmee je kunt inloggen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen?

Ga naar www.kion.ouderportaal.nl en vul bij gebruikersnaam je e-mailadres in. Klik vervolgens op 'wachtwoord vergeten'. Je ontvangt binnen tien minuten een tijdelijk wachtwoord waarmee je kunt inloggen.

Aan wie stel ik mijn vraag over de facturatie van een ingediende aanvraag in het Ouderportaal?

Bij twijfel over de facturatie van een aanvraag in het Ouderportaal kun je terecht bij de administratief ondersteuner van de locatie.