15 januari 2016

Aanvullende informatie van BOinK (belangenvereniging ouders in de kinderopvang)

12 januari 2016

De afgelopen dagen heeft de Belastingdienst definitieve beschikkingen van de kinderopvangtoeslag over 2014 gestuurd waar fouten in staan. Een groot aantal ouders heeft daarmee te maken. 

Vorige week heeft de Belastingdienst naar een groot aantal ouders definitieve beschikkingen kinderopvangtoeslag 2014 gestuurd. Een substantieel aantal van deze beschikkingen bevatten fouten. Volgens eerste berichten zijn ergens fouten opgetreden in de gegevensaanlevering van kinderopvangorganisaties aan de Belastingdienst. De exacte oorzaak en wie verantwoordelijk is voor deze fouten, is op dit moment nog in onderzoek.

Wat kunnen ouders doen?
Brancheorganisatie Kinderopvang heeft gepleit voor een grootschalige herberekening van de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014, door kinderopvangorganisaties opnieuw gegevens aan de Belastingdienst te laten sturen. De Belastingdienst heeft aangegeven hier niet in mee te kunnen gaan omdat dit tijdrovender zou zijn en dit geen opschortende werking van een betalingsverplichting heeft, een bezwaarprocedure heeft dit wel.

Ouders kunnen daarom binnen zes weken (na dagtekening beschikking) in bezwaar tegen de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014. De Belastingdienst zet een speciaal team op de bezwaren die ouders hebben ingediend. Het zijn mensen die goed op de hoogte zijn van de toeslag. De Belastingdienst denkt dat ze daardoor bezwaren sneller kunnen afhandelen. Dit is ook afgestemd met ouderorganisatie BOinK.

Ouders kunnen gebruik maken van het bezwaarformulier.

Brancheorganisatie Kinderopvang begrijpt dat dit voor ouders én kinderopvangorganisaties vervelende situaties oplevert en betreurt dit.