Woensdag 10 februari hebben Mireille Tijkorte, beleidsadviseur van de gemeente Nijmegen en  Elise Roelofse, adviseur bij Spectrum een kijkje genomen bij de passende opvanggroep bij buitenschoolse opvang Leuvensbroek. Mireille Tijkorte is namens de gemeente betrokken bij het innovatieproject Passende Opvang. Elise Roelofse houdt zich vanuit Spectrum bezig met jeugdbeleid, transitie Jeugdzorg en het stimuleren van eigen initiatieven van burgers. Een mooie kans om hen te laten ervaren hoe de vakantieopvang voor kinderen met een extra zorgvraag in de wijk Lindenholt er in de praktijk uit kan zien.

Naar aanleiding van een vraag van ouders uit de wijk hebben het Sociaal Wijk Team Lindenholt, De Driestroom, KION en Partner Passend Onderwijs hun krachten gebundeld.

Het resultaat is een laagdrempelig aanbod voor kinderen met een extra zorgvraag op een reguliere locatie voor buitenschoolse opvang door pedagogisch medewerkers van Driestroom en KION. ‘Samen waar het kan, apart waar dat nodig is’.

De voorjaarsvakantie is helaas alweer de laatste week van de pilot. Door deze pilot hebben we goed voor ogen wat de werkende factoren zijn en wat er nodig is om passende (vakantie)opvang tot een succes te maken. Onze bevindingen worden meegenomen in het advies rondom passende opvang aan de gemeente.

We hopen dat het enthousiasme van ouders, kinderen en medewerkers inspireert om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om dit initiatief ook in de toekomst voort te kunnen zetten.

Kerstin Vogel, clustermanager KION
Elianne Vossen, teamleider Driestroom