De manier waarop een kind zich ontplooit, is mede afhankelijk van de mensen en de wereld om het kind heen. Om te kunnen groeien, heeft een kind veiligheid en uitdaging nodig. Een kind zoekt veiligheid in relaties met ouders/opvoeders, broertjes, zusjes en vriendjes. De structuur die een kind ervaart, zorgt ervoor dat hij weet waar hij aan toe is. Vanuit deze veilige basis onderzoekt een kind zijn omgeving. Wij spelen hier op in door ritme en structuur te bieden. De bekende gezichten van pedagogisch medewerkers en van kinderen in de groep zijn een belangrijk houvast, net zoals de eigen groepsruimte. Houvast komt ook terug in het ritme en programma van de ochtend, middag of dag, de regels en afspraken, rituelen en in de inrichting. De groep is de uitvalsbasis bij het ontdekken van de rest van het kindercentrum. Op een bso verspreiden de kinderen zich vaak over meerdere ruimtes, maar begint de middag meestal samen met een tussendoortje en drinken met de stamgroep.