Directies KION en De Dabbertjes ondertekenen intentieverklaring overname

De directies van Stichting KION en De Dabbertjes hebben op maandag 30 mei een intentieverklaring ondertekend van de overname van De Dabbertjes door KION. Naar verwachting zal de definitieve overdracht in juli plaatsvinden. KION zal de opvang in Beuningen voortzetten onder dezelfde voorwaarden en met hetzelfde personeel. De Dabbertjes bestaat uit kinderdagverblijf De Dabbertjes en buitenschoolse opvang De Wijze Dabbers.

Zesentwintig jaar De Dabbertjes
De Dabbertjes is in 1990 opgericht als eerste kinderdagverblijf van Beuningen. Onder de bezielende leiding van Willemijn van de Venne en Hannie Kalb is De Dabbertjes in zesentwintig jaar uitgegroeid tot een kwalitatief kindercentrum waar kinderen uit heel Beuningen gebruik van maken. Kalb en Van de Venne hechten er belang aan dat de overname niets verandert aan de kwalitatieve zorg voor de kinderen en voor het personeel. Zij hebben veel vertrouwen in de overname door KION.

KION in Beuningen
KION is verheugd over het verwerven van De Dabbertjes. Deze opvang in Beuningen is een mooie aanvulling op het huidige dienstenaanbod van KION. De locatie sluit in westelijke richting geografisch goed aan op het KION-werkterrein en het versterkt de positie van KION in de gemeente Beuningen. In Ewijk ligt KION kindercentrum ‘Den Elt’. KION hoopt met haar professionaliteit bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen in Beuningen.