In de media kwam deze week naar voren dat meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties niet zou voldoen aan de wettelijke eisen. Dit is later gerectificeerd. Landelijk blijkt dit percentage beduidend lager te liggen, namelijk op 25%.

Bij KION krijgt al 82% bij de eerste controle door de GGD een positief rapport. Bij het vervolgonderzoek voldoet de resterende 18% vrijwel altijd aan alle voorwaarden.

De GGD rapporten voor onze locaties zijn voor iedereen toegankelijk en staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Voor locatiespecifieke vragen kun je terecht bij de betreffende clustermanager.