Met het beleid 'veiligheid en hygiëne' volgt KION de richtlijnen die zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Dit centrum is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Volgens deze richtlijnen registreren wij van ieder kind op het plaatsingsformulier of ze wel of niet zijn gevaccineerd. Jaarlijks controleren de ouders dit formulier en waar nodig passen we dit gezamenlijk aan. Bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte, die opgenomen is in het rijksvaccinatieprogramma, kunnen de pedagogisch medewerkers zien of er kinderen zijn die niet gevaccineerd zijn. Deze informatie nemen we mee in het overleg met de GGD bij het bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

KION heeft geen reden om de richtlijn van het RIVM in twijfel te trekken. Als zij stellen dat bewust niet-gevaccineerde kinderen niet geweerd hoeven te worden, dan hebben wij geen grond om deze kinderen te weigeren. Als de overheid zijn richtlijnen aanpast en besluit dat bewust niet-gevaccineerde kinderen wel geweerd moeten worden dan zal KION dit uiteraard opvolgen.