Met grote trots kondigen wij aan dat Mireille Aarts, pedagoog bij KION, haar proefschrift Group Functioning in Child Care Centers op maandag 20 maart zal verdedigen aan de Radboud Universiteit. De thesis levert voor het eerst empirisch bewijs voor verschillen in groepsfunctioneren tussen kinderdagverblijfgroepen. Een opvallend resultaat is dat pedagogisch medewerkers relatief weinig oog hebben voor contacten tussen kinderen, terwijl dit het groepsfunctioneren juist kan bevorderen. Mireille Aarts werd bij promotie begeleid door prof. J.M.A. Riksen-Walraven.

Het onderzoek, dat plaatsvond bij 44 kinderdagverblijfgroepen, is mede mogelijk gemaakt door KION en KINDwijzer, een landelijk netwerk van kinderopvangorganisaties. KION inversteert al jaren heel bewust in een systeem van continue kwaliteitsverbetering, dat gebaseerd is op de vier basisdoelen zoals die door Riksen-Walraven voor de kinderopvang zijn geformuleerd. Het promotieonderzoek naar groepsfunctioneren bij kinderdagverblijven brengt ons als ambitieuze organisatie weer een stap verder in de opvang van wekelijks ruim 7.500 kinderen van nul tot twaalf jaar in Nijmegen en omgeving.

Openbare verdediging van het proefschrift

De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats op maandag 20 maart om 14.30 uur in de Aula van de Radboud Universiteit aan de Comeniuslaan 2 in Nijmegen. Na afloop is er gelegenheid om Mireille Aarts te feliciteren. 

Samenvatting proefschrift

In de kinderopvang is een kind voor het eerst onderdeel van een groep leeftijdsgenootjes. Diens ervaringen in deze groep zijn mede afhankelijk van het groepsfunctioneren; dit wil zeggen de sfeer en de samenhang in de kinderdagverblijfgroep. Dit laatste komt tot uiting in de belangstelling van de kinderen voor elkaar, hoe vaak de kinderen met elkaar spelen en het aantal relaties tussen de kinderen. In kleinere groepen, in groepen met oudere kinderen en in groepen waar de kinderen al langer komen, is meer samenhang en heerst een meer positieve en levendige sfeer. Pedagogisch medewerkers kunnen het groepsfunctioneren verbeteren door adequaat in te spelen op signalen van de kinderen. Ook de bevordering van contacten tussen kinderen, door zowel de interactie van de pedagogisch medewerkers met de kinderen als via een goed ingerichte groepsruimte, ondersteunt het groepsfunctioneren. De meeste pedagogisch medewerkers richten zich vooral op individuele kinderen en hebben minder oog voor contacten tussen kinderen in de groep. Wat dit laatste betreft valt er nog veel te winnen.

Curriculum Vitae Mireille Aarts

Mireille Aarts (1961) studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1988 werkt ze in de kinderopvang, momenteel bij KION, een grote organisatie voor kinderopvang in Nijmegen en omgeving. Ze was betrokken bij de oprichting van het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra dat bijdraagt aan visieontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de Nederlandse kinderopvang. Naast haar werk als Beleidsmedewerker Pedagogiek deed ze voor KION en KINDwijzer onderzoek naar groepsfunctioneren op kinderdagverblijven.