Van 10 tot 15 april is het de Week van het Jonge Kind met het thema 'Ieder kind is welkom!' 

Alle locaties van KION verwelkomen in principe ieder kind. 
Bij de locaties zien we een grote diversiteit aan kinderen. Elk kind is uniek en zo leren kinderen dat er onderling verschillen zijn. Ze leren elkaar te accepteren in hun uniek zijn en ze leren ook van de verschillen die er zijn.

Een van onze pedagogische uitgangspunten sluit hier mooi op aan: We stimuleren kinderen respect te hebben voor anderen en hun omgeving.
We vinden het belangrijk dat een kind zich waarden, normen en gebruikelijke omgangsvormen eigen maakt zodat het onderdeel is van de gemeenschap waarin het leeft.

Wil je meer lezen over onze uitgangspunten? Ze staan hier beschreven.