Wat doen groepsactiviteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Belangrijk is dat kinderen zich als individu ontwikkelen en met elkaar leren omgaan in een groep. Ze worden zich bewust van sociale verhoudingen en ontwikkelen een sociale identiteit.

Een kind moet de kans krijgen om te zijn wie hij/zij is, met zijn/haar eigen kwaliteiten en met zijn/haar  grenzen van wat het kan en wil. Een kind moet de kans krijgen om zelfvertrouwen en zelfstandigheid te ontwikkelen. Ook moet het leren om allerlei soorten problemen op een juiste manier aan te pakken en op te lossen, en moet het leren omgaan met teleurstellingen. Voor het ontwikkelen van deze  persoonlijke kwaliteiten is spel voor een kind de belangrijkste leervorm. Door spelend leren ontdekt het kind zijn/haar eigen mogelijkheden. Het (leren) samenspelen met andere kinderen zorgt ervoor dat hun spel van een nog hoger 'leerniveau' is.

Een kind moet namelijk ook leren omgaan met andere kinderen en volwassenen: het moet leren samenwerken en delen: het moet leren om een deel van een groep te zijn; dat betekent dat een kind moet leren praten met anderen, om te overleggen, om conflicten te voorkomen, om ruzies op te lossen maar ook om te ervaren dat je samen meer kunt  bereiken dan in je eentje; dat je door samenwerking prachtige dingen voor elkaar kunt krijgen.

Daarom zijn groepsactiviteiten zo belangrijk

Geef kinderen voldoende mogelijkheden om onder andere bovenstaande vaardigheden te oefenen. Het is goed dat zij omgaan met leeftijdgenoten, deelnemen aan activiteiten waarbij ze met anderen moeten samenwerken. Stimuleer samenspel door het organiseren van verschillende soorten activiteiten waarbij verschillende talenten worden aangesproken en kinderen moeten samenwerken en luisteren naar elkaar.

Denk aan gezelschapsspelletjes: samenspel, op je beurt wachten, je allemaal houden aan de vastgelegde regels, tegen je verlies kunnen, overleggen met elkaar hoe je de regels kunt toepassen.

Sport- en beweegactiviteiten: kinderen zijn lichamelijk bezig in teamverband wat de sociale aspecten stimuleert, komen tot prestaties waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. leren hoe het is om te winnen of te verliezen, leren om te gaan met tegenslagen, belangrijker: leren om hier samen met de teamgenoten mee om te gaan; welke rol heeft het kind hierin.

Maar denk ook aan andere groepsactiviteiten waarbij andere talenten worden aangesproken. Bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een tentoonstelling of een voorstelling voor kleinere kinderen. Kinderen werken hierbij samen en ontwikkelen binnen de groep hun eigen rol op basis van hun interesse en vaardigheden.

Zo kan ieder kind zijn of haar talent benutten en dat leidt tot succeservaringen. En daar groei je van!