Het is de Week Tegen Pesten en ook bij KION doen we er alles aan om pestgedrag aan te pakken. Hier hebben we een vierstappenplan voor opgericht.

1. Preventie (pesten voorkomen)

Pesten voorkomen is iets waar onze pedagogisch medewerkers zich iedere dag voor inzetten. Ten eerste geven ze het goede voorbeeld met hun goede gedrag. Daarnaast zorgen ze voor een prettige sfeer in de groepen bevorderen ze vriendschappen en positieve contacten tussen kinderen. Ze maken samen met de kinderen groepsafspraken en ze doen er alles aan om die te handhaven. In korte gesprekken met kleine groepjes wordt er regelmatig gepraat over pesten.

2. Zelf aanpakken (als er toch gepest wordt)

De pedagogisch medewerkers bespreken het pesten individueel met de pester en het gepeste kind. Daarna worden de andere kinderen in de groep ook aangesproken. Ze zeggen wat ze eraan gaan doen en ze doen dit ook. Er worden afspraken gemaakt met de kinderen en de pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat deze ook nageleefd worden. Ook met alle pedagogisch medewerkers worden er afspraken gemaakt. De ouders van het gepeste kind en de pester worden ingelicht. Als er een samenwerking met school is, wordt er een gezamenlijke aanpak afgesproken, in overleg met de ouders.

3. Samen aanpakken (als het pesten doorgaat en nog niet opgelost is)

Er wordt een gesprek gevoerd met de gepeste en zijn of haar ouders, met een collega of clustermanager erbij. Dit gebeurt ook met de ouders van de pester, hierbij worden afspraken gemaakt en ondertekend door de pester en de ouders. Het pesten wordt nog een keer besproken met de kinderen in de groep, waarbij er schriftelijke afspraken worden gemaakt. Ook binnen het team worden opnieuw afspraken gemaakt en vastgelegd en informeren ze alle ouders. Vervolgens worden de afspraken met school aangescherpt in overleg met de ouders.

4. Sancties (als het pesten niet te stoppen is)

We hopen natuurlijk dat het niet vaak hoeft te gebeuren, maar als het pesten echt niet te stoppen is, zijn we genoodzaakt stappen te ondernemen. Het aanhoudende pestgedrag wordt besproken met de clustermanager, die het vervolgens bespreekt met de rayondirecteur. Zij beslissen gezamenlijk over de sancties; ofwel tijdelijke schorsing van de pester of verwijdering van de locatie. De clustermanager informeert de ouders van de pester mondeling over de sancties en bevestigd dit schriftelijk.

Gelukkig heeft dit nog niet vaak plaatsgevonden bij KION. We doen ons best om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen!
Wil je meer informatie over de Week Tegen Pesten? Neem dan een kijkje op de website.