Klanten van KION ontvangen in de laatste week van november de urenopgave voor 2018. Daarin staan de opvanguren en kosten van hun kind(eren), op basis van de gegevens die nu bij ons bekend zijn. Ouders kunnen dit overzicht gebruiken om de nieuwe tarieven aan de Belastingdienst door te geven. De urenopgave wordt verstuurd per e-mail en via het Ouderportaal.