Voor kinderen zijn rituelen en een vaste structuur in de dag erg prettig. Ze weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Dat geeft ze een veilig en vertrouwd gevoel. Thuis hebben veel gezinnen een vast ritueel bij het naar bed gaan in de avond. Zo weet je kind dat hij of zij de nacht in gaat. Vaak lezen we een boekje en zingen een liedje. Ieder gezin heeft andere rituelen maar we hebben ze allemaal. Ook in de kinderopvang hebben we een vaste structuur en veel rituelen. Hiermee bieden we de kinderen houvast en veiligheid.

Dagritmekaarten

Bij het kinderdagverblijf en de peutergroep werken we met dagritmekaarten. De afbeelding op de kaart past bij een moment van de dag, bijvoorbeeld fruit eten of buitenspelen. De volgorde waarin de kaarten hangen geeft de volgorde van de activiteiten op de dag aan. We delen de dag op in kleine stukjes en dit zorgt ervoor dat de kinderen overzicht krijgen op de vaste routinemomenten. Naast dat elke dag dezelfde herkenbare structuur heeft voor de kinderen, hebben ze steun aan deze kaarten die op een voor de kinderen zichtbare plek in de groep hangen.

Rituelen

Een dag in de kinderopvang bestaat niet alleen uit een vaste volgorde van routinemomenten maar het barst ook van de rituelen. 

  • We zingen liedjes passend bij de vaste momenten van de dag;
  • De manier waarop we naar buiten gaan om te spelen en ook weer naar binnen;
  • Het vieren van verjaardagen, met dezelfde volgorde in liedjes, spelletjes, feliciteren en trakteren;
  • Verschoonmomenten met een vaste volgorde: uitkleden, schoonmaken, aankleden; ondersteund door de woorden van de pedagogisch medewerker;
  • Eetmomenten met wachten op de beurt, zelf smeren van boterhammen, het samenzitten en rustig samen eten.

Dagen in de kinderopvang zijn voor kinderen voorspelbaar en daardoor herkenbaar, veilig en vertrouwd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze saai zijn. Binnen deze voorspelbare vaste structuur, met een hele berg aan rituelen, is er voldoende ruimte voor vernieuwende en uitdagende activiteiten.