In de nieuwe wijk De Grote Boel in Nijmegen-Noord wordt hard gewerkt aan kindcentrum De Uitdaging. Hierin komt onder andere een basisschool, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Op 16 april 2018 opent het kinderdagverblijf al een eerste groep in het gebouw van Jump. Zodra de nieuwbouw klaar is, verhuist deze groep naar het kersverse gebouw in De Grote Boel.

Hoewel de bouw van het nieuwe kindcentrum in de Grote Boel nog niet is begonnen, start vanaf 16 april KION kinderdagverblijf De Uitdaging met een groep bij kindercentrum Jump op Griftdijk 91. Kinderen van nul tot vier jaar zijn welkom op maandag, dinsdag en donderdag.

Bij kinderdagverblijf De Uitdaging is veel persoonlijke aandacht met oog voor de ontwikkeling. Het pedagogisch handelen is geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler. Deze kinderarts stelde dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze dit op hun eigen tempo kunnen doen en hier ook alle vrijheid in krijgen. De pedagogisch medewerkers werken ook met het programma Uk & Puk waarmee peuters een goede start op de basisschool krijgen.