Er woedt een discussie rondom de vaccinatieplicht voor alle kinderen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO) moet 95% van de kinderen vaccinaties krijgen om ervoor te zorgen dat ziektes als de mazelen geen kans krijgen. Op dit moment volgt ongeveer 92% van de kinderen het rijksvaccinatieprogramma en dit cijfer blijft dalen. De kinderopvang is een branche die als geen ander te maken heeft met niet-ingeënte kinderen.We krijgen vragen van ouders die zich zorgen maken over het dalend aantal kinderen dat ingeënt wordt. We zetten hier de meest gestelde vragen op een rij.

Wat is het beleid van KION op het gebied van vaccinaties?

Wij volgen het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent dat wij bij de inschrijving aan ouders vragen om op het plaatsingsformulier in te vullen of hun kind het rijksvaccinatieprogramma volgt. Vervolgens vragen we ouders elk jaar om deze gegevens te controleren en aan te passen. Deze gegevens bewaren wij bij de opvanglocatie. Ouders zijn wettelijk niet verplicht om de vraag te beantwoorden. Wettelijk gezien mogen kinderopvangorganisaties geen kinderen weigeren op basis van of ze wel of niet zijn ingeënt.

Wat gebeurt er wanneer er bij de opvanglocatie van mijn kind een besmettelijke ziekte wordt ontdekt?

Bij een besmettelijke ziekte, ongeacht of dit een ziekte uit het rijksvaccinatieprogramma is, stellen we alle ouders zo snel mogelijk op de hoogte en treffen we maatregelen die voor de ziekte in kwestie nodig zijn. Wanneer het om een ziekte uit het rijksvaccinatieprogramma gaat, kijken we na welke kinderen er gevaccineerd zijn en bepalen we in samenwerking met de GGD of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Kan ik de vaccinatiegraad op mijn kinderopvanglocatie opvragen?

Nee, dat kan niet. Er is geen verplichting voor ouders om informatie te geven over het wel of niet volgen van het vaccinatieprogramma. Wij kunnen daardoor geen betrouwbare vaccinatiegraad berekenen.

Komen er maatregelen nu het aantal gevaccineerde kinderen verder daalt?

Het dringt steeds meer door in de maatschappij dat er maatregelen nodig zijn, maar die zijn er niet van vandaag op morgen. KION volgt de ontwikkelingen op de voet en neemt maatregelen wanneer dit nodig en/of mogelijk is. In 2016 onderzocht het RIVM de gevolgen van het wel of niet verplichten van vaccinaties voor de kinderopvang. Op dat moment bleek een verplichting weinig uit te maken voor de veiligheid van de kinderen omdat er een grote kans is dat een kind op besmet wordt op bijvoorbeeld een verjaardag, in een speeltuin of andere plek buiten de kinderopvang. Inmiddels is het aantal kinderen dat gevaccineerd wordt verder gedaald en bekijkt het RIVM de huidige situatie en hun richtlijnen. Daarnaast staat de terugloop van het aantal vaccinaties hoog op de lijst van politieke partijen. Premier Rutte riep onlangs ouders op om hun kind te laten vaccineren en D66 wil een wetsvoorstel indienen waarin staat dat kinderopvangorganisaties niet-ingeënte kinderen mogen weigeren.