Soms heeft een kind of gezin om verschillende redenen extra ondersteuning nodig. Op dat moment zijn er vaak verschillende professionals die hulp bieden. Zij willen allemaal het beste voor het kind, net zoals de ouders en het kind zelf. Daarom is het belangrijk dat alle professionals die met dit kind werken elkaar kennen en samenwerken. Deze partijen vinden elkaar in MULTIsignaal, een digitaal systeem dat deze samenwerking stimuleert. Zo kunnen we samen, in overleg met de ouders, het kind de beste ondersteuning bieden.

Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie gedeeld. In principe worden ouders altijd op de hoogte gebracht als er een signaal wordt afgegeven. Ontstaat er een match? Dat betekent dat iemand anders ook voor ditzelfde kind een signaal af heeft gegeven. Dan mag er na toestemming van de ouders informatie worden uitgewisseld, om zo op elkaar af te stemmen en de beste ondersteuning te bieden.

Wil je meer weten over MULTIsignaal?
Lees de folder voor ouders of kijk het filmpje.