Vanaf 2019 is er nieuwe regelgeving van de wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) ingevoerd voor de kinderopvang en dus ook voor KION. Deze wet is erop gericht de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Wij hebben de belangrijkste gevolgen hier op een rij gezet.

Minder baby’s per pedagogisch medewerker
Het maximaal aantal baby’s per pedagogisch medewerker is omlaag gegaan van vier 0-jarigen naar drie 0-jarigen. Hierdoor kunnen pedagogisch medewerkers nog meer tijd en aandacht aan de kinderen besteden. Het aantal pedagogisch medewerkers op een groep is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. Door deze nieuwe regel kan het zijn dat er in babygroepen en verticale groepen soms 4 pedagogisch medewerkers tegelijk aan het werk zijn in dezelfde groep.

Meer oudere bso-kinderen per pedagogisch medewerker
Op de buitenschoolse opvang is het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker juist omhoog gegaan. In groepen voor kinderen van 7 jaar en ouder mogen pedagogisch medewerkers in plaats van 10 maximaal 12 kinderen begeleiden. Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar is het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker nu 11. Voor groepen met kinderen van 4 tot en met 6 jaar blijft het maximale aantal kinderen per pedagogisch medewerker 10.
We hebben op de bso’s gekeken welke mogelijkheden dit biedt. Hierbij hebben we rekening gehouden met de leeftijdsopbouw en de beschikbare ruimte van de groepen. In de praktijk betekent dit dat er in sommige bso-groepen van KION iets meer kinderen tegelijk mogen zijn dan vorig jaar.

Pedagogisch coach
Bij KION besteedden we voor de nieuwe regelgeving al veel aandacht aan scholing en training. Voor 2019 hebben we 4 nieuwe pedagogisch coaches aangesteld om ervoor te zorgen dat iedere pedagogisch medewerker voortaan jaarlijks gecoacht wordt.