De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is ingegaan op 1 januari 2018. Er zijn dus wat veranderingen gaande in de kinderopvangbranche. Hierover hebben wij een magazine opgesteld. De belangrijkste punten uit het magazine lees je hier!

 

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal

Dit houdt in dat pedagogisch medewerkers alle kinderen ‘in beeld’ hebben en zo structureel de ontwikkeling kunnen volgen. Hierdoor kunnen ze ook goed bijdragen aan de ontwikkeling en stimuleren om de volgende stap te zetten. Bij KION doen we dit via het kindvolgsysteem ‘Kijk op kinderen’, voor de kinderen bij een VVE locatie wordt ‘KIJK!’ gebruikt. Doordat pedagogisch medewerkers hebben aangegeven dat ze meer informatie over de ontwikkeling van de kinderen in handbereik willen hebben, wordt er een nieuw volgsysteem ontwikkeld. De verwachting is dat dit nieuwe volgsysteem vanaf juni 2018 wordt gebruikt op alle locaties.

Daarnaast wordt nu aan ieder kind een mentor toegewezen. Deze mentor volgt de ontwikkeling van het kind. Dat is het aanspreekpunt voor ouders en diegene werkt ook in de groep van het kind. Uiteraard kunnen ouders ook bij de andere pedagogisch medewerkers terecht met vragen.

 

2. Veiligheid en gezondheid

Er moet een actueel beleid komen voor Veiligheid en Gezondheid. Voor ouders en kinderen verandert er niets bij deze maatregel. KION werkt achter de schermen hard en heeft een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld. Hierin wordt ingegaan op grote risico’s en de maatregelen die daarvoor worden getroffen. Vanaf april 2018 gaan we werken met de landelijke Risicomonitor.

Verder moet door de nieuwe wet op iedere locatie minstens één iemand aanwezig zijn die een kinder-EHBO diploma heeft. Hierover hoeft KION zich geen zorgen te maken, want bijna al onze medewerkers hebben al een kinder-EHBO diploma. Dit is een fijn gevoel voor kinderen, ouders en medewerkers.

 

3. Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

Er komen maximaal twee vaste gezichten voor 0-jarigen. Als het kind komt, dan is minimaal één van deze twee medewerkers ook aanwezig. In het Ouderportaal wordt zichtbaar welke medewerker mentor is en welke medewerker het ‘tweede gezicht’ is. Voor ouders zijn er hierdoor twee vaste aanspreekpunten.

Per dag mag er maximaal 3 uur worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio, tijdens deze momenten wordt minimaal de helft van de vereiste medewerkers ingezet. Op dit moment voldoet KION al aan deze maatregel. Voor elke locatie zijn deze tijden anders, jouw locatie informeert je hierover via het Ouderportaal.

 

4. Kinderopvang is een vak

Alle pedagogisch medewerkers moeten niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheden hebben. We hebben hier tot 2023 de tijd voor en op dit moment wordt onderzocht wie hier wel of niet aan voldoen. Als medewerkers er niet aan voldoen, wordt toetsing en (eventueel) scholing aangeboden.

Sinds 1 januari is het niet meer toegestaan om een niet-beroepskracht in te zetten bij een bso groep. Alle medewerkers moeten dus bevoegd zijn. Alle pedagogisch medewerkers hebben bij KION een diploma op MBO 3 niveau. Naast het juiste aantal pedagogisch medewerkers zijn vrijwilligers nog steeds welkom, bijvoorbeeld als voorlees-opa.

Er moet een opleidingsplan komen voor pedagogisch medewerkers. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van KION om de ontwikkeling van de medewerkers te stimuleren. Hierdoor vinden er meer opleidingsactiviteiten plaats voor medewerkers, buiten de opvangtijd om.

Er is een beperkte formatieve inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding. Bij KION was dit al het geval. Stagiaires waren al boventallig, zodat zij goed het vak kunnen leren.

Over het algemeen doet KION het dus al erg goed! Ben je benieuwd wat er nog meer in het magazine staat? Bekijk dan hier het gehele magazine.