De gemeenten en Dar gaan samen met ons voor minder restafval, door te starten met het gescheiden inzamelen van luiers. In de gemeente Beuningen en de gemeente Berg en Dal begon Dar hier in juli mee. Vanaf 1 september start de afvalinzamelaar ook een pilot bij elf kinderdagverblijven in de gemeente Nijmegen, waaronder bij zes KION-locaties: Klimop, De Berenboot, Spoenk, ’t Grut, Triade en De Groene Wereld.

Deze kinderdagverblijven en hun klanten kunnen vanaf nu gebruikmaken van de luierinzameling. Daar zijn speciale zakken voor nodig, die ouders kosteloos bij hun kinderdagverblijf kunnen ophalen. Volle luierzakken kunnen ingeleverd worden in de luiercontainer op het terrein van het kinderdagverblijf. Vooralsnog betreft het een proef: de gescheiden luierinzameling is (nog) niet voor alle inwoners beschikbaar. De gemeente Nijmegen en Dar hopen dit in de toekomst verder uit te breiden.

Van de vieze luiers worden nieuwe producten gemaakt, zoals autobumpers en plastic straatmeubels. Ook wordt er energie uit gewonnen. Meer informatie over de gescheiden luierinzameling lees je op de website van Dar: dar.nl/luiers.

Foto: Dar