Tot en met 21 november is het de Week tegen Kindermishandeling. In deze week wordt aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral voor wat we kunnen doen om de aanpak tegen kindermishandeling te versterken. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.

Bij KION werken we met de Meldcode. De Meldcode is een instrument dat professionals helpt om zorgvuldig te handelen als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Als kinderopvangorganisatie zijn wij wettelijk verplicht om te werken met de Meldcode.

De afgelopen drie jaar hebben we binnen KION in samenwerking met de gemeente Nijmegen, Augeo Foundation en Moviera bijna al onze medewerkers kunnen scholen in het werken met de Meldcode. Eind 2021 sluiten we deze uitgebreide scholing af en zullen we - in samenwerking met de verschillende partijen - onze medewerkers blijven trainen en ondersteunen. Zo werken we samen aan het vroegtijdig signaleren van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld en zorgen we, als dit nodig is, voor toegang tot hulp en ondersteuning van ouders en kind(eren).

KION vindt het belangrijk om op deze manier continu aandacht te geven aan dit belangrijke onderwerp.

Wil je meer lezen over de Week tegen Kindermishandeling? Kijk dan op weektegenkindermishandeling.nl.