Hoe stimuleer je vrij spel?

Voor kinderen is vrij spel misschien wel leerzamer dan voorbereidde activiteiten. Door te spelen, leren kinderen interactievaardigheden. Wij hebben tips op een rij gezet hoe je kinderen kunt stimuleren en hoe je dit als ouders aanpakt.

Hoogleraar Sieneke Goorhuis (in een opiniestuk in Trouw): “Kleuters leren meer van spel dan van school”. Spelen zorgt ervoor dat peuters / kleuters empathie ontwikkelen. “Ze leren in het spel met andere kinderen om naar elkaar te luisteren en verschillende standpunten in te nemen”. Door te spelen doen kinderen sociale kennis en ervaring op. Spelenderwijs leert het kind zich in te leven in de ander en leert sociale interactieregels. Een ouder kan zich geen betere sociale vaardigheidstraining wensen. Hoe stimuleer je vrij spel bij jou thuis?

Tips

Door zelf weer ‘speels’ te worden, prikkel je je kinderen om zelf te spelen. Als je je eigen plezier weer vindt kun je meespelen, in een spelrol kruipen en spelideeën aandragen.

Biedt kinderen open speelmateriaal aan zoals kartonnen dozen, kleden en blokken. Materiaal wat de fantasie prikkelt en iedere keer weer een andere betekenis kan krijgen.

Biedt niet teveel speelgoed en -materiaal tegelijk aan. Door nieuw speelmateriaal te introduceren en materialen af te wisselen, blijft het interessant.

Uit verveling ontstaan de mooiste ideeën dus laat kinderen zich vervelen! De meeste jonge kinderen hebben al een ‘volle agenda’ met weinig ruimte voor vrij spel. Door hen de verveling te ontnemen, komen ze niet uit zichzelf tot het verzinnen van eigen plannetjes en spelletjes en worden ze passief.

Vind je het zelf lastig om zelf iets te bedenken? Vraag de pedagogisch medewerker of zij suggesties heeft hoe je thuis samen met je kind 'vrij kan spelen' of zoek op internet naar ideeën.

Onderzoek toont aan dat leerlingen uit groep 2 beter presteren als ze anderhalf uur extra tijd krijgen om samen te spelen. De verhoging van de prestatie zit op het vlak van taalvaardigheid, het kunnen schrijven van letters en de eigen naam en rekenen en ordenen.

Voor kinderen is vrij spel misschien wel leerzamer dan voorbereidde activiteiten. Door te spelen, leren kinderen interactievaardigheden. Wij hebben tips op een rij gezet hoe je kinderen kunt stimuleren en hoe je dit als ouders aanpakt. 

Hoogleraar Sieneke Goorhuis zegt in een opiniestuk van Trouw: “Kleuters leren meer van spel dan van school”. Spelen zorgt ervoor dat peuters / kleuters empathie ontwikkelen. “Ze leren in het spel met andere kinderen om naar elkaar te luisteren en verschillende standpunten in te nemen”. Door te spelen doen kinderen sociale kennis en ervaring op. Spelenderwijs leert het kind zich in te leven in de ander en leert sociale interactieregels. Een ouder kan zich geen betere sociale vaardigheidstraining wensen. Hoe stimuleer je vrij spel bij de kinderopvang en thuis?

Tips

Door zelf weer ‘speels’ te worden, prikkel je kinderen om zelf te spelen. Als je je eigen plezier weer vindt kun je meespelen, in een spelrol kruipen en spelideeën aandragen.

Biedt kinderen open speelmateriaal aan, zoals kartonnen dozen, kleden en blokken. Materiaal wat de fantasie prikkelt en iedere keer weer een andere betekenis kan krijgen.

Biedt niet teveel speelgoed en -materialen tegelijk aan. Door nieuw speelmateriaal te introduceren en materialen af te wisselen, blijft het interessant.

Uit verveling ontstaan de mooiste ideeën dus laat kinderen zich vervelen! De meeste jonge kinderen hebben al een ‘volle agenda’ met weinig ruimte voor vrij spel. Door hen de verveling te ontnemen, komen ze niet uit zichzelf tot het verzinnen van eigen plannetjes en worden ze passief.

Vind je het zelf lastig om iets te bedenken? Vraag de pedagogisch medewerkers of zij ideeën hebben hoe je thuis samen met je kind met vrij spel aan de slag kan gaan.

Onderzoek toont aan dat leerlingen uit groep 2 beter presteren als ze anderhalf uur extra tijd krijgen om samen te spelen. De verhoging van de prestatie zit op het vlak van taalvaardigheid, het kunnen schrijven van letters en de eigen naam, rekenen en ordenen.

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer