Op 1 maart 2017 sluit kindercentrum Twinkel na ruim 24 jaar haar deuren. In het kindercentrum aan de Horstacker 14-5 waren een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang (bso) gevestigd. Door de vergrijzing en de samenstelling van de wijk is de opvangbehoefte in Lindenholt in de loop der jaren veranderd. Als gevolg daarvan kampt het kinderdagverblijf met een terugloop en staat het pand gedeeltelijk leeg.

Voor de kinderen zijn nieuwe opvanglocaties gevonden waar zij samen met hun vertrouwde pedagogisch medewerkers naartoe verhuizen. De verhuizing is nu al in volle gang. De kinderdagverblijfgroepen gaan naar kinderdagverblijf ’t Grut aan de Wedesteinbroek en de bso krijgt nieuwe groepsruimtes in Brede School De Lindenhoeve aan de Zellersacker.