Op 7 februari was de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken op bezoek in Nijmegen. 150 bestuurders, ondernemers en professionals uit woningbouw en zorg en welzijn gingen met elkaar in gesprek om de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren. In werkgroepen werden innovatieve ideeën bedacht en uitgewerkt om sociale verbinding in wijken te bewerkstelligen, huisvesting te verbeteren en overlast te beperken. ‘s Middags verspreidden de deelnemers zich door heel Nijmegen en omgeving. Studenten van de Master Management en Innovatie en deelnemers aan Ieder Talent Telt namen hen mee naar inspirerende praktijkvoorbeelden. KION maakt onderdeel uit van Ieder Talent Telt en in die hoedanigheid verwelkomden wij de deelnemers bij vier kinderopvanglocaties. Na terugkomst deelden de teams hun ervaringen met elkaar en bouwden ze verder aan hun idee. Ook maakten ze een eerste opzet voor een experiment in de wijk, die ze bij het volgende werkatelier zullen uitwerken. Het bezoek van de Innovatiechallange aan Nijmegen was het derde werkatelier in een serie van vier. Ga naar de website van Aedes voor meer informatie over de Innovatiechallenge.