Mei 2019 - Er woedt een discussie rondom de vaccinatieplicht voor alle kinderen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO) moet 95% van de kinderen vaccinaties krijgen om ervoor te zorgen dat ziektes als de mazelen geen kans krijgen. Op dit moment volgt ongeveer 92% van de kinderen het rijksvaccinatieprogramma en dit cijfer stabiliseert. De kinderopvang is een branche die, net als op andere plaatsen waar kinderen komen, te maken heeft met niet-ingeënte kinderen.We krijgen vragen van ouders die zich zorgen maken over het dalend aantal kinderen dat ingeënt wordt. We zetten hier de meest gestelde vragen op een rij.

Wat is het beleid van KION op het gebied van vaccinaties?

Wij volgen het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent dat wij bij de inschrijving aan ouders vragen om op het plaatsingsformulier in te vullen of hun kind het rijksvaccinatieprogramma volgt. Vervolgens vragen we ouders elk jaar om deze gegevens te controleren en aan te passen. Deze gegevens bewaren wij bij de opvanglocatie. Ouders zijn wettelijk niet verplicht om de vraag te beantwoorden.

Wat gebeurt er wanneer er bij de opvanglocatie van mijn kind een besmettelijke ziekte wordt ontdekt?

Bij een besmettelijke ziekte, ongeacht of dit een ziekte uit het rijksvaccinatieprogramma is, nemen we altijd contact op met de GGD over hoe te handelen. We stellen alle ouders zo snel mogelijk op de hoogte en treffen maatregelen die voor de ziekte in kwestie nodig zijn. Wanneer het om een ziekte uit het rijksvaccinatieprogramma gaat, kunnen we kijken welke kinderen niet gevaccineerd zijn en bepalen we in samenwerking met de GGD of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Kan ik de vaccinatiegraad op mijn kinderopvanglocatie opvragen?

Nee, dat kan niet. Er is geen verplichting voor ouders om informatie te geven over het wel of niet volgen van het vaccinatieprogramma. Wij kunnen daardoor geen betrouwbare vaccinatiegraad berekenen. Bovendien zegt de vaccinatiegraad van het hele dagverblijf niets over de vaccinatiegraad per groep en/of per dag.

Wat doet KION?

KION heeft als uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op verantwoorde kinderopvang. De gedaalde vaccinatiegraad is een punt van zorg. De vaccinatiegraad moet weer op een verantwoord niveau (meer dan 95%) komen. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter niet bij de kinderopvang, maar bij de overheid en bij ouders. Uit onderzoek van het RIVM in 2016 is gebleken dat het verplichten van vaccinaties voor de kinderopvang weinig uitmaakt voor de veiligheid van de kinderen, omdat er een grote kans is dat een kind besmet wordt op bijvoorbeeld een verjaardag, in een speeltuin of op een andere plek buiten de kinderopvang. Het dringt steeds meer door in de maatschappij dat er maatregelen nodig zijn, maar die zijn er niet van vandaag op morgen. KION volgt de ontwikkelingen op de voet.