KION is in korte tijd erg hard gegroeid en de organisatie heeft grote ambities. We willen maatschappelijk van betekenis en toonaangevend in kindontwikkeling en de ontzorging van het jonge gezin. Om deze missie beter ten uitvoer te kunnen brengen en de organisatie passend door te kunnen ontwikkelen, komt er een tweede bestuurder: Marin van Schaick. Zij zal vanaf 1 september samen met voorzitter Eddy Brunekreeft een collegiaal bestuur vormen.

Collegiaal bestuur

Marin van Schaick is momenteel operationeel directeur bij KION. Als veranderkundige met een bedrijfskundige achtergrond is ze sterk in het ontwikkelen van strategie en de vertaling naar tactisch en operationeel niveau. Eddy Brunekreeft is het bestuurlijke gezicht naar buiten toe. Hij heeft zich reeds bewezen als sterke netwerker met een goed gevoel voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Beide bestuurders zijn complementair qua achtergrond en ervaring. Zij delen de strategische ambities van KION op het terrein van kindontwikkeling, klantbenadering en samenwerking met (onderwijs)partners in de regio. Samen willen zij deze ambities realiseren.

Volgende stappen

De benoeming van een nieuw lid Raad van Bestuur is niet de enige verandering in aansturing. KION krijgt drie regiodirecteuren die binnen hun regio marktontwikkeling, samenwerking met onderwijspartners, klantwensen en operatie met elkaar gaan verbinden. Momenteel loopt de selectieprocedure voor drie regiodirecteuren.