In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen staat dat de kosten voor kinderopvang worden verdeeld tussen de ouder/verzorger en de belastingdienst (Bureau Toeslagen)afhankelijk van het (gezins)inkomen. Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. Bij de aanvraag vul je onder andere het uurtarief en het aantal uren opvang per jaar in. De gegevens kun je overnemen van onze overeenkomst. (Let op! de peutergroepen in Nijmegen vallen onder de opvangsoort kinderopvang en niet onder de opvangsoort peuterspeelzaal.

Mogelijk behoor je tot één van de zogenaamde doelgroepen van de Wet kinderopvang. In dat geval kom je in aanmerking voor een ouderbijdrage van de gemeente.

De belastingdienst schrijft voor dat alle locaties en gastouders wettelijk geregistreerd staan bij het Landelijk Register Kinderdagopvang (LRK). Het registratienummer van de locatie vul je in bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Je vindt het LRK nummer aan de rechterkant op elke locatiepagina.