Als je kind niet naar de opvang komt meld je haar of hem telefonisch af bij de locatie waar hij/zij opvang heeft. Het liefst zo snel mogelijk. We kunnen dan eventueel een ander kind laten ruilen of een dag extra opvang aanbieden.

Een kind kan komen als de pedagogisch medewerkers de verzorging kunnen bieden die het kind nodig heeft. De gezondheid van andere kinderen staat hierbij voorop. Wanneer een kind bij ons ziek wordt, belt de pedagogisch medewerker naar de ouders om te vragen het kind op te halen.

We spreken met iedere ouder af dat ze de pedagogisch medewerkers laten weten als hun kind een besmettelijke ziekte heeft. De pedagogisch medewerkers en de clustermanager beslissen dan of het kind al dan niet kan komen of kan blijven. We baseren ons hierbij op advies van de GGD.

Als je kind medicijnen nodig heeft, vul je een medicijnverklaring in.

Zieke kinderen en betaling

Wanneer een kind door ziekte niet naar de opvang kan komen, is er wel betaling verschuldigd. Bij langdurige ziekte zijn er twee mogelijkheden:

  • blijven betalen, zo behoud je het recht direct weer gebruik te maken van de opvang, zodra je kind weer beter is;
  • stoppen met betaling met inachtneming van de opzegtermijn; hiermee zeg je de opvang op. Je kind komt dan wel met de hoogste prioriteit op de vraaglijst en heeft daarmee voorrang bij herplaatsing.

Meer informatie vind je in de folder medisch handelen en medische risico's.

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten