Bij KION hechten we aan pedagogische kwaliteit. Vanuit de pedagogische doelen en onze pedagogische uitgangspunten stimuleren we de pedagogische kwaliteit bij onze locaties op verschillende manieren. Medewerkers van de afdeling pedagogiek en kwaliteit zijn belast met het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Bijvoorbeeld met een scholing voor nieuwe pedagogisch medewerkers, video-coaching en/of pedagogische teamoverleggen.

We gaan echter nog een stap verder. Er zijn getrainde aandachtsfunctionarissen pedagogiek die op verschillende momenten in het jaar de pedagogische kwaliteit van elke locatie meten. Op basis hiervan werken teams gezamenlijk aan pedagogische verbeteringen en ondersteunen de aandachtsfunctionarissen de clustermanager en teams inhoudelijk. Op deze manier werken wij voortdurend aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit. Ook hebben wij pedagogisch coaches. Zij hebben als voornaamste taak het begeleiden van de pedagogisch medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden om zo de kwaliteit op de locaties te verhogen. Ze maken samen met de clustermanager een coachplan op team en/of individueel niveau. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over inrichting, het activiteitenaanbod, werken met baby’s.

De wettelijk verplichte uren voor coachen en pedagogisch beleid zijn als volgt berekend:
• Voor beleid is er jaarlijks 7300 uur (per locatie 50 uur) beschikbaar. Deze beleidsuren worden ingezet door de coaches en door de medewerkers van de afdeling pedagogiek & kwaliteit 
• Voor coaching is er jaarlijks 5280 uur (per fte is er 10 uur) beschikbaar, deze worden ingezet door de coaches.