Onze afspraken op het gebied van voeding zijn gebaseerd op de richtlijnen van de GGD en de adviezen van het Voedingscentrum.

Bij baby's tot een jaar volgen we zoveel mogelijk de aanwijzingen van de ouders. Zuigelingen krijgen afgekolfde moedermelk of flesvoeding. Wanneer je kind hier aan toe is geven we ook een fruithap, groentehap (tot een jaar), broodkorstjes, enz. We doen dit op een tijdstip dat past bij het dagritme van het kinderdagverblijf. Vanaf één jaar krijgen kinderen die een hele dag naar het kinderdagverblijf gaan fruit, een broodmaaltijd, een tussendoortje en drinken. Hierbij proberen we variatie aan te brengen en gaan we uit van gezond, dus zuinig met zoet en vet.

Kinderen van peutergroepen nemen meestal zelf fruit en drinken mee. Tijdens het plaatsingsgesprek vertelt de pedagogisch medewerker hoe het bij de betreffende locatie is geregeld.

Als kinderen uit school komen hebben zij naast dorst vaak ook trek. Kinderen die dit willen, kunnen dan een tussendoortje eten, zoals appel, banaan, paprika of rozijnen. Tijdens de schoolweken eten we op woensdag en vrijdag een broodmaaltijd. Tijdens vakantieperioden besteden we extra aandacht aan het eten. Regelmatig koken of bakken we samen met de kinderen hapjes of simpele maaltijden. Kinderen mogen geen snoep meenemen.

Andere voeding

Als een kind vanwege gezondheidsredenen of uit geloofsovertuiging andere voeding krijgt dan bij ons beschikbaar is, bekijken de clustermanager en de ouder de mogelijkheden. Zijn de voedingseisen eenvoudig en brengen ze geen meerkosten met zich mee dan kunnen we hieraan voldoen. In andere gevallen nemen ouders de voeding zelf mee, waarbij we wel rekening houden met de voedingshygiëneregels.

Warme maaltijd

Bij kinderdagverblijf Plaza en kindercentrum Jump verzorgen we warme (avond)maaltijden. Informatie hierover krijg je bij de betreffende locatie.

Trakteren

Wanneer je kind jarig is, mag het trakteren. We vragen wel om een gezonde traktatie mee te geven. Overleg vooraf met de pedagogisch medewerkers. Zij kunnen suggesties voor verantwoorde traktaties geven of kijk op Facebook naar ons fotoalbum met voorbeelden. Snoeptraktaties delen we niet uit.
Schoolgaande kinderen kennen al een traktatiemoment op school en vaak ook nog bij de sportclub. Voor jarige kinderen bij de bso gaat het vooral om de aandacht die we besteden aan de jarige in de groep.

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten