Onze VVE werkwijze valt binnen de pedagogische uitgangspunten van KION en is onderdeel van ons pedagogisch beleid. De VVE-methodes waarmee we werken, stimuleren allemaal de brede ontwikkeling van kinderen op een speelse manier. Om te beginnen zorgen we voor een leuke en uitdagende ruimte waarin voor de kinderen van alles te beleven valt. We doen allerlei stimulerende activiteiten met de kinderen tijdens de kring, de verzorging en het spelen. Vóór het fruit eten zingen we bijvoorbeeld liedjes die passen bij het thema waar we met de groep mee bezig zijn. Dezelfde activiteit kunnen we op verschillende manieren doen, waarbij we aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Zo proberen we kinderen 'op maat' te stimuleren een volgend stapje in hun ontwikkeling te zetten. Alle kanten van de ontwikkeling komen aan bod: de sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld het eigen 'ik' ontdekken, samenspelen en meeleven met anderen), taalontwikkeling, motoriek (bijvoorbeeld rennen, springen, torens bouwen, knopen open en dicht doen) en het kennismaken met rekenprikkels (bijvoorbeeld interesse in getallen, ordenen, 'meten').

Omdat jonge kinderen vooral leren door zelf te ervaren, vinden we de eigen inbreng van kinderen bij de activiteiten belangrijk. We doen iedere dag activiteiten met kleine groepjes kinderen. Hierdoor hebben we tijd om kinderen goed te begeleiden en kunnen kinderen ook van elkaar leren. Telkens staat er een ander thema centraal. Bijvoorbeeld 'Wat heb jij aan vandaag?', 'Eet smakelijk!' of 'Dit ben ik!'.

Wij bieden de hele dag door VVE. Naast het doen van uitdagende en doelgerichte activiteiten, zijn de pedagogisch medewerkers de hele ochtend of (mid)dag alert op mogelijkheden om op speelse manier de ontwikkeling van de kinderen te prikkelen. Bijvoorbeeld door over de kleuren van autootjes te praten "kun je mij het blauwe autootje geven?", samen de bekers te tellen, "wat is groter en welke is de kleinste?" enzovoort. Ook hierbij let de pedagogisch medewerker er op dat ze aansluit bij het niveau van de kinderen.

We houden natuurlijk iedere keer dat een kind komt in de gaten hoe het met het kind gaat: hoe hij zich voelt en welke ontwikkelingsstappen het zet. Om ervoor te zorgen dat we dit goed in het oog blijven houden, maken we iedere ochtend of (mid)dag hierover korte aantekeningen. Twee keer per jaar kijken we extra goed naar de ontwikkeling van ieder kind in de groep en bespreken dit met ouders.

Wil je meer weten over hoe er op de locatie van je kind gewerkt wordt met VVE? Op de locatiepagina van de vestiging van je kind vind je de informatie in het document Pedagogisch handelen.

Wat kun je als ouder doen

Als ouder speel je een belangrijke rol bij VVE. We vinden het belangrijk dat je thuis ook aandacht besteedt aan waar het kind bij de peutergroep of op het kinderdagverblijf mee bezig is. Daarom geven we de kinderen een ouderboekje en/of logeerkoffer, spelletjes of prentenboek mee naar huis. Of we vragen je regelmatig om iets mee te brengen passend bij het thema. Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld een digitale fotolijst waarop je kunt zien wat je kind gedaan heeft. Zo kunnen we met je praten over de activiteiten die de kinderen gedaan hebben en over de ontwikkeling van je kind.

Regelmatig zijn er activiteiten waarbij ook ouders van harte welkom zijn en ouderbijeenkomsten over bijvoorbeeld de taalontwikkeling en andere interessante onderwerpen.

Samenwerking met basisschool

Bij de peutergroepen en kinderdagverblijven waar we met VVE werken, is er, daar waar mogelijk, veel aandacht voor de afstemming en samenwerking met de basisschool in de buurt. Daarnaast hebben we contact met de leerkracht om onze werkwijze goed op elkaar aan te laten sluiten, zodat de overgang naar school voor de kinderen soepel verloopt.