Bij een latere bevallingsdatum mag je de startdatum maximaal twee weken verzetten. Als de startdatum om een andere reden (of langer dan een maand) wordt uitgesteld, plaatst de afdeling Klantrelaties het kind terug op de wachtlijst.

Bij gastouderopvang kan de startdatum altijd verzet worden.