Eén regel beschrijft de uren in de schoolweken en de andere regel de uren in de vakantieweken. Dit is alleen bij overeenkomsten voor buitenschoolse opvang voor 48 en 52 weken.